Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat

Zpět na hlavní stránku: Makra a rozšíření pro OpenOffice

Instalace a použití maker v OpenOffice

(Následující úvod platí především pro OOo Basic.)


Co je makro? Makro (neboli skript) je text popisující v nějakém programovacím jazyku (např. OOo Basicu) činnost kterou má OOo automaticky vykonat. Každé makro má název (v OOo basicu je to jméno procedury).

Jak velké je makro? Jednoduché makro může mít několik řádků, složitější jsou složena z více spolupracujících "pod"maker každé o mnoha řádcích. Ještě rozsáhlejší jsou organizována do skupin - modulů - uložených ve zvláštních souborech a ty se sdružují do knihoven. Knihovna může obsahovat kromě modulů i dialogy, což jsou jakési šablony (skupiny nabídek, tlačítek, rolet aj.) vytvořených pro komunikaci s uživatelem. U složitých maker je třeba vědět kterým názvem se celý komplet spustí.

Použití maker. Pro praktické využití maker je třeba:

 1. aby byl zápis (kód) makra (např. v OOo Basicu) připojen do existujicí struktury OOo knihoven. To je splněno automaticky pokud je makro vytvořeno a uloženo pomocí Nástroje - Makra - Zaznamenat makro nebo pomocí Nástroje - Makra - Správce maker - OOo Basic (- Organizátor - Nový). U maker přenášených z jiných počítačů je však třeba toto připojení provést, tj. naimportovat příslušnou knihovnu, nebo kód makra překopírovat do modulu nějaké existující knihovny.
 2. přiřadit jim způsob spouštění (např. jednorázově přes správce maker, klávesovou zkratkou, ikonou na nástrojovém panelu, z menu, dialogem, událostí). Toto je někdy poněkud komplikované. Postup je uveden v OOo Helpu pod Skriptování OpenOffice.org.

Zvláštním druhem maker jsou "rozšíření" (Add-ons), což je jediný zazipovaný soubor, ve kterém mohou být obsaženy jak celé knihovny maker, tak i informace o způsobu spuštění, případně obrázky a jiné. Instalace i deinstalace je od verzr OOo 2.0 uživatelsky velmi jednoduchá přes Nástroje - Správce rozšíření a řeší zaráz vše potřebné k okamžitému použití. Od verze OOo 2.2 podporuje i aktualizaci rozšíření přes internet.

Instalace maker do OOo

Instalace ze zdrojových textů (OOo Basicu) - přes schránku. Obvykle jde o krátký kód na několik řádků, nebo několik krátkých procedur.

 1. Překopírujeme kód maker do schránky.
 2. Zvolíme Nástroje - Makra - Správce maker - OOo Basic, ve stromu vlevo vybereme umístění (nebo soubor), knihovnu a modul do kterého chceme makro přidat a klepneme na Upravit. Tím se otevře okno editoru OOo Basicu.
 3. Na vhodné místo (na konec) vložíme ze schránky kód makra. Nezapomeneme na Soubor - Uložit.
 4. Vyzkoušet funkci makra lze např. pomocí Nástroje - Makra - Správce maker - OOo Basic, kde v pravém seznamu najdeme jméno makra a klepneme na Spustit.

Pokud chceme makra přidat do nové vlastní knihovny nebo modulu který zatím neexistuje, můžeme je vytvořit tím že v bodu 2 místo na Upravit klepneme na Organizátor. V něm lze vytvořit prázdné knihovny, moduly i dialogy.


Ze souborů OOo (.odt, .ods, .sxw, .sxc aj.) v nihž jsou uloženy knihovny s makry. Zde půjde pravděpodobně o některou z těchto možností:

 1. Spuštění vloženým ovládacím prvkem
  1. Otevřeme soubor OOo s makry. Při otvírání můžeme být v závislosti na nastavení Zabezpečení maker dotázáni na povolení maker. Pokud je zakážeme lze makra upravovat, ale nelze je spouštět.
  2. V otevřeném souboru je obvykle popis a nějaký formulářový prvek (tlačítko) kterým lze makro/makra spouštět a používat je. Příkladem tohoto je například soubor DicOOo který se dá otevřít přes Soubor - Průvodci - Instalovat nové slovníky.

  Po uzavření souboru makra v něm obsažená nejsou dostupná, takže tento způsob není vhodný, pokud požadujeme funkci těchto maker i v jiných souborech nebo částech OOo.

 2. Instalace pomocí přiloženého instalátoru
  1. Otevřeme soubor OOo s makry podobně jako v I.1.
  2. Přečteme popis a (obvykle) tlačítkem spustíme instalaci. Instalační program přenese knihovny ze souboru do struktury OOo, takže jejich makra pak lze spouštět z různých částí i souborů OOo. nezávisle na
  3. Obvykle je však ještě třeba ručně přiřadit některý ze způsobů spouštění, viz výše.
 3. Instalace importem knihoven uložených v OOo souboru
  1. Otevřeme organizátor maker, např. Nástroje - Makra - Správce dialogů - Knihovny - Import
  2. Ve vstupním dialogu najdeme soubor s knihovnou maker, které chceme připojit do OOo - např. "makra.odt".
  3. V dialogu, který se objeví, zatrhneme jen ty knihovny, které chceme připojit. Pokud zde nyní zvolíme i políčko "Nahradit stávající knihovny", a stejnojmenné knihovny už v OOo existují, budou staré přepsány bez dalšího ptaní novými.
  4. Obdobně jako je uvedeno výše, je třeba ještě ručně přiřadit některý ze způsobů spouštění, viz výše.
 4. Instalace ručním přenesením (přetažením modulů a dialogů myší v Organizátoru maker)
  1. Otevřeme soubor OOo s makry podobně jako v I.1.
  2. Otevřeme organizátor maker, např. Nástroje - Makra - Správce dialogů
  3. Nyní můžeme přetahováním myší přenášet dialogy mezi už existujícími knihovnami. Přidržíme-li Ctrl (objeví se + kurzor) místo přenášení se budou dialogy kopírovat. Cheme-li přenášet obsah modulů, přepneme na záložku Moduly a postupujeme stejně jako u dialogů.
  4. Pokud je třeba moduly nebo dialogy přenést do doposud neexistující knihovny, musíme ji vytvořit na záložce Knihovny. Přitom pozor na volbu Umístění. Ta určuje zda se nová (prázdná) knihovna vytvoří ve struktuře OOo (Moje makra a dialogy) a bude tedy univerzálně dostupná, nebo v některém z otevřených souborů OOo, kde po jeho zavření dostupná nebude.
  5. Nakonec je opět třeba ještě ručně přiřadit některý ze způsobů spouštění, viz výše.

Instalace souborů rozšíření, UNO balíků (.oxt, .zip)

 1. Zvolíme Nástroje - Správce rozšíření - Přidat. V otevíracím dialogu najdeme požadovaný .oxt nebo .zip soubor s rozšířením.
 2. Po jeho otevření se vše potřebné (knihovny i dialogy) načtou a připojí do struktury OOo. Navíc se provede (je-li to v rozšíření nastaveno) automatické přiřazení spouštění instalovaných maker - obvykle přibyde nová nástrojová lišta nebo nové položky v hlavním menu.
 3. Aktualizace (upgrade) rozšíření: Pokud chceme nainstalovat novou verzi už dříve nainstalovaného rozšíření, je třeba staré nejdříve pomocí Správce rozšíření (balíků) odebrat. Od verze OOo 2.1 by se při pokusu o instalaci už zarergistrovaného rozšíření měl objevit dialog s možností nahradit předchozí verzi novou, takže ručníodebrání předchozí verze už není nutné.

Použití rozšíření má mnohé zajímavé možnosti:


Existují patrně ještě jiné způsoby ja dostat makra do OOo, ale myslím že nejdůležitěší byly popsány.


Zpět nahoru