Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat

Zpět na hlavní stránku: Makra a rozšíření pro OpenOffice


Drobná makra pro Open Office ve zdrojovém tvaru

Autor: Tomáš Bílek –
Licence: LGPL, která je dostupná např. zde: http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php nebo zde.
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU LGPL.
Je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Připomínky, poznámky a nalezené chyby můžete sdělit na .


Instalace: Makra uvedená jsou ve zdrojovém textu OOo Basicu. Instalují pouhým překopírováním do nějaké OOo Basic knihovny a modulu. Podrobnější pojenání o instalaci je zde.

Obsah:

 1. Proporcionální změna velikosti všech písem v celém dokumentu
 2. Převod z kódování kamenických na win1250 po importu do OOo
Proporcionální změna velikosti všech písem v celém dokumentu

Toto makro změní velikost všech písem v dokumentu writeru. Po spuštění se zeptá na koeficient zvětšení nebo zmenšení, po potvrzení se provedou změny.

Funguje v textu, v tabulkách a rámcích, změní i styly. Nefunguje v graficko-textových objektech

Používejte s rozmyslem, všechny provedené změny nemusí jít vrátit zpět pomocí funkce "Zpět" (Undo).


Sub ZmenVelikostPisemDokumentu ' pro writer, JTB v1.0 17.9.05
 Dim oFamilies As Object, oStyle As Object, oStyles As Object
 Dim Enum1, Enum2, oObj, TextElement, TextPortion As Object
 dim n%,j%, k#, tmp$, direct&
 dim cellnames, cell
 tmp=inputbox("Zadejte koeficient zvětšení písma v dokumentu."+chr(13)+_
      "Změny se provedou ve stylech i v ručně provedených změnách velikosti."+chr(13)+_
      "Pozor, provedené změny možná nepůjde vrátit funkcí ZPĚT!","Změna výšky písem v celém dokumentu:","1.00")
 if (tmp="") then
  exit sub
  end if
 if 6 <> msgbox("Opravdu chcete zvětšit písma všech stylů "+cstr(val(tmp))+"x ?",4,"Potvrzení") then
  exit sub
  end if
 k = val(tmp)
 oFamilies = ThisComponent.StyleFamilies
 oStyles = oFamilies.getByName("ParagraphStyles") ' odstavcove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
  if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=0 then 'zmenit pouze pozmenene velikosti
    if oStyle.CharPropHeight=100 then ' mimo upravenych procentualne - ty zavisi na rodicich
     oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
     end if
   end if
  next n
 oStyle=oStyles.getByName("Standard")
 if oStyle.getPropertyState("CharHeight")=1 then 'zmenit korenovy styl
   oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  end if
 oStyles = oFamilies.getByName("CharacterStyles") ' znakove styly
 for n = 0 to oStyles.count-1
  oStyle=oStyles.getByIndex(n)
    oStyle.CharHeight = oStyle.CharHeight*k
  next n
 ' prepocet rucnich zmen
 direct=0 'pocet rucnich zmen
 Doc = thiscomponent 'StarDesktop.CurrentComponent
 Enum1 = ThisComponent.Text.createEnumeration
 ' loop over all paragraphs
 While Enum1.hasMoreElements
   TextElement = Enum1.nextElement
   If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
    Enum2 = TextElement.createEnumeration
    ' loop over all paragraph portions
    While Enum2.hasMoreElements
      TextPortion = Enum2.nextElement
      If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
       com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
       TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
       direct=direct+1
      End If
    Wend
   End If
 Wend
 for n = 0 to ThisComponent.TextFrames.count-1 ' loop over all textframes
   oObj=ThisComponent.TextFrames.getByIndex(n)
   Enum1 = oObj.Text.createEnumeration
   While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
    TextElement = Enum1.nextElement
    If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
     Enum2 = TextElement.createEnumeration
     While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
       TextPortion = Enum2.nextElement
       If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
        com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
        TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
        direct=direct+1
       End If
     Wend
    End If
   Wend
  next n
 for n = 0 to ThisComponent.TextTables.count-1 ' loop over all tables
   oObj=ThisComponent.TextTables.getByIndex(n)
   CellNames=oObj.getCellNames()
   For j = 0 to UBound(CellNames) ' loop over all cells
    Cell = oObj.getCellByName(CellNames(J))
    Enum1 = Cell.Text.createEnumeration
    While Enum1.hasMoreElements ' loop over all paragraphs
     TextElement = Enum1.nextElement
     If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
      Enum2 = TextElement.createEnumeration
      While Enum2.hasMoreElements    ' loop over all paragraph portions
        TextPortion = Enum2.nextElement
        If TextPortion.getPropertyState("CharHeight") = _
         com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE Then
         TextPortion.CharHeight = TextPortion.CharHeight * k
         direct=direct+1
        End If
      Wend
     End If
    Wend
   Next j
  next n
 if direct>0 then
  msgbox "Bylo nalezeno a změněno "+cstr(direct)+" ručně provedených změn velikosti písem."
 end if
End SubZpět nahoru do obsahuPřevod z kódování kamenických na win1250 po importu do OOo

Vytvořeno pro snadnější import textů a dat pro Writer a Calc v kódování Kamenických. Pracuje tak, že se do OOo nejprve načtou data pomocí Otevřít - Typ souboru: Kódovaný text. V dialogu ASCI II filtru který se objeví je třeba zvolit jako znakovou sadu Západní evropa DOS/OS2-850. Po načtení dat do dokumentu je třeba spustit toto makro, které převede celý dokument (u Calcu pouze současný list) na win1250. Funguje ve Writeru i Calcu


Sub Kamenicky_Dos850toWin1250 'v1.1 31/12/2006
dim oText, ReplaceDesc, i
dim kamenicky, win1250, dos850, vyzva as string
 ' prohlí·eče obvykle poškodí kódování, tedy přes dec kody:
 dos850=chr(215)+chr(216)+chr(225)+chr(197)+chr(231)+chr(199)+chr(226)+chr(224)+chr(233)+chr(201)+chr(234)+chr(235)+chr(237)+chr(239)+chr(241)+chr(209)+chr(243)+chr(242)+chr(174)+chr(191)+chr(248)+chr(402)+chr(229)+chr(250)+chr(249)+chr(251)+chr(170)+chr(255)+chr(230)+chr(198)
 win1250=chr(344)+chr(221)+chr(225)+chr(193)+chr(269)+chr(268)+chr(271)+chr(270)+chr(233)+chr(201)+chr(283)+chr(282)+chr(237)+chr(205)+chr(328)+chr(327)+chr(243)+chr(211)+chr(345)+chr(353)+chr(352)+chr(357)+chr(356)+chr(250)+chr(218)+chr(367)+chr(366)+chr(253)+chr(382)+chr(381)

 pokyny ="Makro pro import textů v kódovaní kamenických do Writeru nebo Calcu. Postup: "+chr(13)+chr(13)+ _
     " 1. Soubor > Otevřít, Typ souboru: 'Kódovaný text (*.txt)' pro Writer nebo 'Text CSV (*.csv, *.txt)' pro Calc. "+chr(13)+ _
     " 2. V následujícím dialogu zvolit znakovou sadu DOS/OS2-850 "+chr(13)+ _
     " 3. Po importu textu spustit toto makro a provést konverzi. Provede se v celém dokumentu nebo aktivním listu. "+chr(13)+chr(13)+ _
     "          Chcete provést nyní konverzi? "+chr(13)+" "
 ' pokud nasledujici radek zapoznamkujete, nebude uvodni dotaz
 if 6 <> msgbox(pokyny, 4 + 256 + 32,"Konverze dokumentu / listu z DOS850 na Win1250:") then exit sub

 If ThisComponent.SupportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then
  oText = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet.createCursor
 ElseIf ThisComponent.SupportsService("com.sun.star.text.TextDocument") Then
  oText = ThisComponent
 Else
  msgbox "Nepodporovaný typ dokumentu"+Chr(13)+"Pracuji jen v ve Writeru a Calcu."
  exit sub
 end if
 ReplaceDesc = oText.createReplacedescriptor
 ReplaceDesc.SearchCaseSensitive = TRUE
 ReplaceDesc.SearchRegularExpression = false

 ThisComponent.CurrentController.statusIndicator.reset
 ThisComponent.CurrentController.statusIndicator.start("Převod kódování z Dos850 na Win1250: ", len(win1250))

 for i = 1 to len(win1250)
  ReplaceDesc.SearchString = mid(dos850,i,1)
  ReplaceDesc.ReplaceString = mid(win1250,i,1)
  oText.ReplaceAll(ReplaceDesc)
  ThisComponent.CurrentController.statusIndicator.setValue(i)
 next i

 ThisComponent.CurrentController.statusIndicator.end
 ThisComponent.CurrentController.statusIndicator.reset

end subZpět nahoru do obsahu