Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat

Makro TextClip

(Nezávislá textová schránka s funkcemi sloupcového bloku)

| Hlavní funkce | Jak udělat? | Omezení | Historie změn |

Autor: Tomáš Bílek – © 2006-2007
Licence: LGPL, která je dostupná např. zde: http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Hlavní funkce:


Vedlejší funkce:


Jak udělat:

Idea ovládání pro sloupcové bloky: Místo Ctrl (+ šipky, X, C, V...) použít Alt.

Výběr bloku myší:

Podržet levý Alt + levým tlačítkem myši a označit začátek bloku (modré zvýraznění znaku vpravo od kurzoru). Každý další klik nastaví nový konec bloku. Klik bez stisknutého Alt zruší označení.

Nebo přesunout kurzor kliknutím na místo začátku, pak tlačítko Začátek, pak přesunout kurzor kliknutím na místo konce a tlačítko Konec.

Nebo běžným způsobem - držením levého tlačítka a tažením - označit normální blok ale před uvolněním myši podržet Alt.

Místo Alt + klik myší lze použít i Ctrl + klik.

Výběr bloku z klávesnice:

Podržet Alt + šipka. Stisk některé šipky bez Alt zruší označení.
Jiný způsob:
Alt+F7 definuje začátek bloku bez toho aby se resetoval při pohybu šipkami. Konec se nastaví pomocí Alt+F8. Podobně myší pomocí tlačítek Začátek a Konec.

Vybrat celý sloupec mezi tabulátory:

1. označit začátek bloku (Alt+F7).
2. označit jako konec bloku místo před některým následujícím tabulátorem nebo koncem řádku. Sloupec bude vybrán bez ohledu na počet znaků v jednotlivých řádcích až k příslušnému tabulátoru, konci řádku. Musí být zapnuto
Zohlednit tabulátory.

Kopírování do textové schránky:

Pomocí Alt+C nebo myší pomocí tlačítka Kopírovat.

Vyjmout označený text:

Pomocí Alt+X nebo myší pomocí tlačítka Vyjmout.

Vložit zkopírovaný text:

Pomocí Alt+V nebo myší pomocí tlačítka Vložit. Při vkládání záleží na stavu přepínače "Doplňovat mezery": je-li aktivní budou vkládány mezery, případně chybějící tabulátory, před vkládané řádky vzhledem k místu vložení.

Konverze standardního bloku na sloupcový:

Označit myší nebo klávesnicí blok běžným způsobem. Pomocí klávesy Alt+F8 nebo tlačítkem Konec se provede konverze. Opačná konverze není možná.

Pokud je označován blok běžným způsobem myší, tak lze provést konverzi také přidržením Alt nebo Ctrl a následným uvolněním tlačítka myši.

Nespojitý výběr:

1. provést nespojitý výběr (pomocí Ctrl+tažením myši pro druhou a další část výběru); zkopírovat Alt+C.
2. Vložit na žádané místo viz výše. Jednotlivé řádky výběru budou vloženy jako řádky sloupce v pořadí v jakém byly vybrány.

Vyplnění bloku textem:

Standardní i sloupcový blok je možno vyplnit zadaným textovým řetězcem. Pokud je aktivní přepínač "Doplňovat mezery" vyplní se řádky bloku opakováním zadaného řetězce tak aby se zaplnila celá délka bloku. Jinak je každý řádek výběru nahrazen zadaným textovým řetězcem bez ohledu na původní délku výběru.

Kopírování bloku z jednoho dokumentu do druhého:

1. označit a zkopírovat blok viz výše. 2. přejít do druhého dokumentu, tam znovu zapnout makro a vložit. Dialog makra může být zobrazen vždy jen v jednom dokumentu, ale obsah schránky zůstává zachován až do restartu OOo.


Omezení:


Princip výběru sloupcového bloku:

K označení sloupcového bloku je použit nespojitý výběr za pomoci označení barvy podkladu znaku (zvýraznění) zvláštní barvou.


Historie změn:

Verze 1.0   6/07
* oprava chyb při výběru bloku na Linuxu
+ možnost použít kombinaci Ctrl + klik myší pro výběr bloku (Alt nefungovalo v Linuxu)

Verze 0.9   5/07 - první zveřejněná


Známé chyby:

Problém s délkami řádků sloupcových bloků, pokud jsou v textu vloženy poznámky (malé žluté obdélníčky).

Někdy, např po použití Zpět (Undo) zůstane část textu se zvýrazněním modrým pozadím - toto by mělo zmizet po novém nastavení začátku bloku, konverzi, nebo po ukončení nebo při spuštění makra.

Občas při použití Alt+myši a současném přesunu kurzoru, skočí kurzor napoprvé jinam než chceme.