Česky      

Makra a rozšíření pro OpenOffice  

Na této stránce uvádím makra a rozšíření pro OpenOffice, která používám nebo mi připadají užitečná.

Jak instalovat rozšíření a makra do OOo se stručným úvodem uvádím zde.

Tomáš Bílek -

Poslední aktualizace:
10.5.2021 - Opravy TypoJTB 1.6.3

12.8.2018 - Přesměrování a přesun stránek na http://macrojtb.hys.cz/
24.3.2017 - Nová verze AltSearch 1.4.2 - oprava chybějící závorky působící pád v L0 5.3.1.2AltSearch

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer, WriterWeb

Verze Ooo: (2.0.4) - 4.1

Jazyk: Česky, Anglicky, Rusky, Německy, Španělsky, Francouzky, Holandsky, Italsky

Alternativní dialog k Najít a nahradit. Oproti standardnímu dialogu některé funkce zprostředkovává jiným způsobem, některé vypouští ale mnohé přidává: Zjištění počtu nalezených výskytů. Hledaný a nahrazovaný text se může skládat z více než jednoho odstavce. Možnost hexadecimálního i dekadického zadání znaků. Vyhledání ručního zalomení sloupce nebo stránky a jejich zrušení. Volba zachovat velká písmena. Vyhledání bloku odstavců ohraničeného textovými značkami. Rozšíření nebo zúžení výběru nalezeného textu o zadaný počet znaků. Vícenásobné hledání a nahrazení v jednom kroku. Hledání objektů: Poznámek a Textových polí podle jejich obsahu; Tabulek, Obrázků a Textových rámců podle jejich názvů, možnost jejich nahrazení; Vyhledávání i vkládání poznámek pod čarou, vysvětlivek, křížových referencí a jejich značek. Hledání podobně ručně naformátovaných částí textu. Hledání znakových stylů. Možnost změnit v nalezeném textu Odstavcový, Znakový, Seznamový styl a URL Hypertextového odkazu a nastavovat textové vlastnosti. Možnost vkládat při nahrazování obsah schránky a vkládat počitadlo nahrazení a číslo stránky. Přesměrování výsledeku nahrazovaného výrazu do jiného textového souboru. Dávkové zpracování: uložení a načtení navazujících parametrů hledání a nahrazení a jejich hromadné provedení. Vlastní dialog pro rychlé přiřazení klávesových zkratek pro jednotlivé dávky. Podrobnější popis, obrázky...

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.4.2 z 24.3.2017

Stáhnout: AltSearch.oxt (575kB)

Záznam 1 z 10.     Zpět nahoru

Import v kódování Kamenických

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer, Calc

Verze Ooo: 1.x, 2.x

Jazyk: Česky

Vytvořeno pro snadnější import textů a dat pro Writer a Calc v kódování Kamenických. Více informací a zdrojový text OOo Basicu...

Způsob instalace:  text OOo Basicu

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.1 31.12.2006

Stáhnout: zdrojový text v OOo Basicu

Záznam 2 z 10.     Zpět nahoru

Oprava číslování obsahu a osnovy (FixContentNumbering)

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer

Verze Ooo: 2.0-4.0

Jazyk: Česky, Anglicky

Doplněk se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy.     Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem.

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: 1.0 z 3/2014

Stáhnout: FixContentNumbering.oxt (8 kB)

Záznam 3 z 10.     Zpět nahoru

TestFonts

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer

Verze Ooo: (2.0) - 3.1

Jazyk: Česky, Anglicky, Německy, Francouzky

Vyhledá všechny řezy fontů použité v dokumentu a porovná s fonty dostupnými momentálně v systému. Chybějící vypíše. Dále vypíše přehled ručně nastavených, stylově určených a v systému dostupných fontů. Jde o samostatný balíček se stejnou funkcí jakou má část "Statistika použitých fontů" v rozšíření TypoJTB.

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.4.3 6/2009

Stáhnout: TestFonts.oxt (18kB)

Záznam 4 z 10.     Zpět nahoru

TextClipboard

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer

Verze Ooo: (2.0) - 2.2

Jazyk: Česky, Anglicky

Nezávislá schránka pro Writer umožňující kopírování a vkládání textů a práci se sloupcovými bloky textu. Ovládá se klávesami ALT+ X,C,V pokud je makro aktivní, obdobně jako obyčejná schránka. Umožňuje, s jistými omezeními, vybrat text jako sloupcový blok podle pořadí od začátku odstavce nebo ručního zalomení řádku, i s ohledem na tabulátory. Vybraný blok textu je možné vyplnit nebo přepsat zadaným textovým řetězcem. Pracuje pouze s texty (nepřenáší formátování). Podrobnější popis, návod, obrázky...

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.0 6/2007

Stáhnout: TextClip.oxt (49kB)

Záznam 5 z 10.     Zpět nahoru

TypoJTB

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer, WriterWeb

Verze Ooo: (2.0) - 4.x

Jazyk: Česky

Balík maker pro typografické úpravy ve writeru - vložení /odstranění pevných (pružných) mezer za spojkami, předložkami, tituly, ošetření nevhodných mezer, tabulátorů, závorek a pod., kontrola a záměna uvozovek, pomlček, slitků. Změny šířky mezer i všech znaků v bloku. Statistiky hledaných jevů před vykonáním záměn. Informace o kódech znaků, změněných vlastnostech oproti stylu, fontech a další funkce. Funkce pracují většinou jak v celém dokumentu, tak i jen v označeném bloku některé i v nespojitém. Mnohé dialogy jsou modální, tj. lze je nechat otevřené při práci v dokumentu. Podrobnější popis, obrázky...

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.6.3 10.5.2021

Stáhnout: typoJTB.oxt (78kB)

Záznam 6 z 10.     Zpět nahoru

Změna velikosti písem dokumentu

Autor: Tomáš Bílek

Určeno pro: Writer

Verze Ooo: 1.x, 2.x

Jazyk: Česky

Proporcionální změna velikosti všech písem v celém dokumentu. Více informací a zdrojový text OOo Basicu...

Způsob instalace:  text OOo Basicu

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: v1.0 17.9.2005

Stáhnout: zdrojový text v OOo Basicu

Záznam 7 z 10.     Zpět nahoru

X - Ray Tool

Autor: Bernard Marcelly

Určeno pro: Writer, Calc, Impress, Draw

Verze Ooo: 1.x, 2.x

Jazyk: Anglicky, Francouzky, Portugalsky, Česky

Umožňuje programátorům v OOo Basicu prohlížet vlastnosti, metody, služby a rozhraní které poskytuje objekt v objektové proměnné. Do svého kódu vložíte xray ObjektovaPromenna a kód spustíte. Pokud je nainstalována SDK dokumentace, umožňuje zobrazit odpovídající stránku ve webovém prohlížeči. Informace k instalaci, používání i vlastní makra jsou uvedeny přímo v dokumentu XrayToolvv_xx.sxw. Další podrobnosti a obrázek na stránkách V. Grafa.

Způsob instalace:  OOo soubor (.sxw)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: 5.2 12/2006

Stáhnout: XrayTool52_en.zip (323kB) XrayTool50_fr.sxw Portugal XrayTool51_cz.sxw

Záznam 8 z 10.     Zpět nahoru

SVG Import Filter for OpenOffice 2.0

Autor: Bernhard Haumacher

Určeno pro: Draw

Verze Ooo: 2.10.2007

Jazyk: -

Importní filtr pro vektorový formát SVG. Po instalaci lze pomocí Soubor - Otevřít načíst do Draw soubory SVG. Více informací...

Způsob instalace:  rozšíření (.zip)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: r2185 04/03/2006

Stáhnout: svg-import-r2185.uno.zip (3.1MB)

Záznam 9 z 10.     Zpět nahoru

Border Liner

Autor: Dietmar Hiller

Určeno pro: Writer, Calc, Impress, Draw

Verze Ooo: 2.0 - 2.2

Jazyk: Anglicky

Pomůcka pro snadné změny orámování tabulek i odstavců. Pomocí kláves num 0-9 se nastaví nebo smaže zvolený druh čáry ve vybrané oblasti.

Způsob instalace:  rozšíření (.oxt)

Licence: LGPL (anglicky),
LGPL (česky)

Poslední verze: 1.3.1 4/05/2007

Stáhnout: BorderLiner_1p3p1.zip (398kB) obsahuje dokumentaci v PDF a .oxt rozšíření.

Záznam 10 z 10.     Zpět nahoru

Zpět nahoru

Historie změn této stránky:

10.5.2021
- Verze 1.6.3 TypoJTB - opravy a změny pro novější LO


12.8.2018
- Přesměrování a přesun stránek na http://macrojtb.hys.cz/


24.3.2017
- Verze 1.4.2 AltSearch - podrobnosi ozměnách zde.


28.3.2014
- Nový doplněk, verze 1.0 FixContentNumbering - automaticky opravuje chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy".


1.1.2014
- Verze 1.4 AltSearch - podrobnosi ozměnách zde.


29.7.2013
- Verze 1.5.5 TypoJTB Přidán přístup přes menu Nástroje/Přídavky/... - Upravena integrace do uživatelských panelů po změnách v Apache OpenOffice 4.0. - Doplněno zpřístupnění i z "hlavního dokumentu"


15.4.2013
- Verze 1.5.4 TypoJTB - drobné opravy grafického vzhledu; obchvaty některých dlouho neřešených příp. nově se objevivších chyb Ooo, Aoo, Lo; oprava chyb při úpravách Jednotek, Titulů. Reakce na problémy způsobené změnou vyhodnocování regexp od Apache 3.4.1, LO 4.0.x: Vyhledání "Word joiner" na konci řádku, oprava českých uvozovek a závorek, mezera za ,:;?!:


27.11.2010
- Verze 1.5.3 TypoJTB - přidáno vkládání pevné mezery i za dvouhlásky začínající velkým písmenem (Na Ke...), oprava nemožnosti instalovat na nové OOo v3.3.


3.5.2010
- Verze 1.3.1 AltSearch - přidáno hledání odstavcových a seznamových stylů, drobné opravy, úpravy v lokalizacích. Více informacízde.


25.11.2009
- Verze 1.3 AltSearch - přidáno hledání znakových stylů, volba zachovat velká písmena, Italský help, drobná vylepšení a opravy. Více informacízde.


27.8.2009
- Verze 1.4.3 TestFonts - přidána lokalizace do Francouštiny, drobné změny.


28.7.2008
- Verze 1.2.2 AltSearch - lokalizace do Italštiny, Francouzký help, a několik dalších drobných změn. Více informací zde.


28.7.2008
- Verze 1.2.1 AltSearch - lokalizace do Holandštiny, nezávislost na BASICové knihovně TOOLS. Více informací zde.


12.7.2008
- Verze 1.2 AltSearch - částečná lokalizace do Francouštiny (bez helpu), obejití chyby OOo způsobující nefunkčnost dávek na nečeských lokalizacích. Více informacízde.


3.4.2008
- Verze 1.5.2 TypoJTB - oprava - při záměně jednotek se chybně zpracovala i slova začínající stejně jako nějaká jednotka.


31.3.2008
- Verze 1.4.1 TestFonts - přidána lokalizace do Němčiny, změna fontu výpisy na Courier New.


12.2.2008
- Verze 1.1.1 AltSearch - lokalizace do Ruštiny, oprava chyb. Pozor, změna kódování souboru s definicemi dávek na UTF-8! Více informacízde.


12.2.2008
- Verze 1.1 AltSearch - oprava chyb, nově vyhledávání i vkládání poznámek pod čarou, vysvětlivek, křížových referencí a jejich značek a pár drobnějších úprav.


28.12.2007
- Nové makro AltSearch - Hledej a nahraď pro Writer, verze 1.0


11.10.2007
- Verze 1.5 TypoJTB - přidány uživatelské profily + drobné opravy a úpravy.


18.6.2007
- Verze 1.4 TypoJTB a TestFonts - přidáno vyhledávání podle jmen fontů.
- Verze 1.0 TextClip - úprava ovládání, chyby na Linuxu.


21.05.2007 - spuštění stránkyZpět nahoru